Projenin Özgün Değeri

Dünyada ve ülkemizde henüz ticari bir enzim preparatı üretimi bulunmayan D-Tagatoz 3-Epimeraz enziminin üretiminde farklı mikroorganizmalar da kullanılarak D-TE üretiminin gerçekleştirilecek ve immobilize edilecek olmasının yanısıra bu enzimi kullanarak günümüzde çok yeni bir gıda katkı maddesi olan düşük kalorili tatlandırıcı ve dolgu maddesi olarak kullanılabilecek allulozun Ülkemizde de ilk kez üretilecek olması projenin özgün değeridir.

Proje kapsamında yapılacak çalışmaların iki türlü katkısı olacaktır:

  • Bilimsel-Akademik Etkileri
  • Ekonomik-Sosyal Etkileri

Bilimsel-Akademik Etkileri: Araştırma sonucu elde edilecek bulgular kullanılarak uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlanacak bilimsel yayın(lar), hem bilimsel literatüre hem de teknolojiye önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca elde edilecek bulguların ulusal/uluslararası bilimsel kongrelerde, sempozyumlarda ya da çalıştaylarda sunulması planlanmaktadır. Böylelikle;

  • Şeker ve şekerli ürün üretimi ile ilgilenen ya da kullanan kurum/kuruluş ve kişilere bir kaynak oluşturacaktır.
  • Çalışmadan elde edilecek bulgularla; konuyla ilgilenen araştırıcıların ve sanayicilerin faydalanabileceği bilimsel ve pratik veriler elde edilmiş olacaktır.
  • Proje kapsamında, katma değeri yüksek ve doğal özellikte alternatif tatlandırıcı ürün elde edilecektir.
  • Bu konuda lisansüstü öğrencileri için tez çalışmaları ve BAP projeleri gerçekleştirilecektir.

 

Ekonomik-Sosyal Etkileri: Önerilen bu projede, birçok açıdan sağlığa zararları kanıtlanmış olan, fakat kolay temin edilebildiği ve ucuz olduğu için geniş çapta kullanılmaya devam edilen fruktozun, mikroorganizmalar aracılığıyla, sağlıklı ve çok çeşitli fonksiyonel özelliklere sahip olan, doğal olarak çok sınırlı bulunan ve oldukça pahalı bir nadir şeker olan alluloza dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

Günümüzde, gıda maddeleri üretiminde tatlandırıcı olarak fruktoz şurubu çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Diğer yaygın kullanılan şekerler ise sakkaroz ve glikozdur. Bu şekerlerin sağlık açısından insan metabolizmasında birçok olumsuz etkileri vardır ve fazla kalorili olmalarından dolayı kilo artışına sebep olurlar. Alluloz üretimiyle hem bütün bu olumsuz sağlık etkileri büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olacak, hem de neredeyse sıfır kalorili bir şeker olduğu için kilo artışına sebep olmadığı gibi kilo vermeye de yardımcı olan bir ürün üretilmiş olacaktır.

Çalışma sonunda üretilecek olan şeker, sağlık etkileri yanında, görünüş bakımından sakkaroza benzeyen, beyaz ve toz formunda bir üründür. Suda çözünürlüğü oldukça yüksek olduğundan gıda ürünleri üretiminde rahatlıkla katkı maddesi olarak kullanılabilecek, homojen bir şekilde yapıya dağılmasında bir sorunla karşılaşılmayacaktır. Bu ürün ayrıca katıldığı gıda maddesinin tekstürünün iyileştirilmesi ve raf ömrünün uzatılması gibi birçok fonksiyonel özelliğe de sahiptir.

Nadir şeker üretimi için kullanılacak D-tagatoz 3-Epimeraz enziminin ülkemizde ticari olarak bulunmaması sebebiyle, bu enzimin üretilerek ülke ekonomisine kazandırılması, D-Tagatoz 3-Epimeraz enzimi üretimiyle alluloz dışında diğer nadir şekerlerin de üretimine imkan sağlanmasıyla birlikte doğal olarak bulunması zor olan birden çok ürünün üretim yolunun açılması ve alluloz üretimiyle doğal gıda katkı maddeleri ve fonksiyonel gıda sanayine yeni bir ürün kazandırılarak ürün çeşitliliğinin ve alternatiflerinin artırılması proje sonunda elde edilen ürünlerin sağlayacağı teknik faydalardır.

Ham madde olarak çok ucuz bir şeker kullanılması ve son ürün olarak çok pahalı ve değerli bir ürün elde edilmesi projenin sağlayacağı en önemli ekonomik faydadır. Ayrıca sanayiye adapte edilebilir üretim yönteminin geliştirilmesiyle, ülkenin iç piyasası ve ihracatı için de büyük faydaları olacağı öngörülmektedir.

Kısaca, Dünyada üretimi kısıtlı olan ve Ülkemizde de üretimi gerçekleştirilmeyen, ithal edilmekte olan enzimlerin ve doğal gıda katkı maddelerinin üretimi açısından da önemli bir araştırma projesi olacaktır. Böylelikle, ihraç potansiyeline sahip alternatif ürünlerin elde edilmesi ve üretimine olanak sağlanacaktır.